כללימילואים

מענק מילואים 2013

    
מענק מילואים 2013  - התגמול הנוסף 2013-2014  עדכון נוסף עבור מענק 2014-2015  

פרטים על מענק מילואים 2015 עבור ימי מילואים ב 2014

 לאחר כל הכותרות הקריאות והמאבקים שהתנהלו ביממה האחרונה כדי למנוע קיצוץ במענק המילואים לשנת 2013, הורה שר הביטחון להעביר 60 מיליון ש"ח נוספים
 כדי למנוע את הקיצוץ במענק המילואים, במהלך היממה השר בנט הורה להקפיא כספים למשרד הביטחון עד שיטופל נושא הקיצוץ במענק המילואים
 מדובר במאבק קצר מאד עם תוצאות יפות, תודה למערך המילואים ולכל מי שתמך במניעת הקיצוץ.

 מדרגות מענק המילואים יהיו דומות למדרגות המענק בשנה שעברה :

 מענק מילואים 2012 - התגמול הנוסף 2012

 מספר הימים המינימלי לזכאות למענק מילואים 2012 התגמול הנוסף הוא 10 ימי מילואים בשנת 2011

 סכום התגמול מחושב עפ"י מספר ימי המילואים שביצע חייל המילואים כמפורט להלן:

 1,290 ₪ שווי חצי נקודת זיכוי במס ,ישולם לחייל מילואים 
 שביצע בין 10 ל- 14.5 ימי מילואים בשנת 2011.

 2,580 ₪ שווי נקודת זיכוי במס,ישולם לחייל מילואים שביצע בין 15 ל- 19.5
 ימי מילואים בשנת 2011.

 3,870 ₪ שווי נקודה וחצי זיכוי במס, ישולם לחייל מילואים שביצע 
 בין 20 ל- 36.5 ימי מילואים בשנת 2011.

 5,160  ₪ שווי 2 נקודות זיכוי במס,ישולם לחייל מילואים 
 שביצע 37 ימי מילואים  ומעלה בשנת 2011.

 המענק יועבר ע"י רשות המסים לחשבון הבנק של משרת המילואים
 הודעה בדבר תשלום מענק המילואים תשלח בדואר.

מענק מילואים 2013 ניתן עבור ימי המילואים שבוצעו בשנה הקודמת (שנת 2012), בד"כ השינויים בקביעת הזכאות בין שנה לשנה אינם משמעותיים,
בשנה שעברה היו זכאים למענק, חיילי מילואים שביצעו יותר מ 10 ימי מילואים, בתחתית דף זה ניתן לראות את טבלת סכומי המענק הנוסף שניתנו בשנת 2012.

ההערכה הייתה שהסכומים יהיו דומים גם בשנת 2013, אך בעקבות מבצע עמוד ענן וגיוס המילואים הנרחב שכלל, תוך השארת תקציב המענק ללא שינוי.
יגרמו לכך שהשנה יתכן ורף הימים המינימלי לכל מדרגה במענק יגדל והסכומים בפועל שיקבל לוחם מילואים יהיו נמוכים, יחסית למדרגות המענק בשנה האחרונה,
כל זאת במידה והסכום הכולל שהוקצה למענק מילואים 2013 יוותר ללא שינוי.

נשמעו מספר רב של לוחמי מילואים הטוענים שמן הראוי להגדיל את תקציב המענק, ביחס זהה לגידול בגיוס המילואים, כדי שהמענק השנתי לא יפגע דווקא בשנה בה התבצע גיוס חירום
יחסית לעלויות הגבוהות של מבצע עמוד ענן מדובר בדרישה כספית לא גבוה, אך כשחרב הקיצוצים מעל ראשנו לא בטוח שבקשה זו תתקבל.
מעבר למשמעות הכספית יש כאן עניין סמלי בכך שהמענק ללוחמי המילואים קטן בשנה בה התבצע גיוס חירום - מעניין לראות כיצד תגיע הפרשה לסופה

בעקבות קריאות לוחמי המילואים, צה"ל מנסה לפעול מול האוצר כדי שהמענק עבור המילואימניקים לא יקטן בשנת 2013, מי שמוביל את המהלך הזה הוא סגן הרמטכ"ל האלוף גדי אייזנקוט
בנוסף לסגן הרמטכ"ל נשמעה הצעה מ"העמותה למען משרתי המילואים"  לבטל את המס האחיד על התגמול הנוסף ובכך להגדיל את סכומי המענק לחיילי המילואים.

כנראה שבימים הקרובים התמונה תתבאר ונדע האם סכומי המענק יהיו דומים לשנים הקודמות או שיתבצע הקיצוץ, אנו עוקבים אחר ההתפתחויות, כאשר תגיע החלטה רשמית נפרסם את טבלאות סכומי המענק לשנת 2013
 
תנאי הזכאות הרשמיים נקבעים בד"כ במהלך חודש אפריל ותשלום המענק עצמו מתבצע ב 1 ל מאי, חודש מאי נקבע כחודש ההוקרה למערך המילואים.
נעדכן פרטים נוספים לאחר שיגע לידנו מידע רשמי על סכומי המענק ורף הזכאות לשנת 2013


 המענק יועבר ע"י רשות המסים לחשבון הבנק של משרת המילואים
 הודעה בדבר תשלום מענק המילואים תשלח בדואר.

 


מחשבון ימי מילואים
כללימילואים